telefontelefon

Zbudujmy wspólnie naszym Dzieciom silny fundament na przyszłość

Głównym zadaniem i celem naszej placówki jest zbudowanie dzieciom silnego fundamentu na przyszłość, tak aby opuszczając mury naszego przedszkola były radosne, pewne siebie, otwarte i ciekawe świata.

Wszelkie metody, które stosujemy w naszej pracy skoncentrowane są na zbudowaniu odpowiedniej relacji z dzieckiem, oraz poprowadzeniu procesu dydaktycznego, w taki sposób, aby dziecko chciało poznawać i czerpało z tego radość i przyjemność.

Wyobraź sobie miejsce, gdzie Twoje Dziecko ....

Nawiązuje partnerską relację z nauczycielem. Dziecko zawsze może wypowiedzieć swoje zdanie, wyrazić swój punkt widzenia. Wierzymy, że tego typu relacja daje mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaspokaja jego potrzebę szacunku.

 

Wspierana jest jego kreatywność– porzucamy gotowe wzorce. Pobudzamy wyobraźnię dziecka, poprzez pozwalanie mu na indywidualną kreatywną twórczość, pozbawioną schematów i gotowych rozwiązań.
 

Rozwijana jest jego twórczość i logiczne myślenie – dziecko samo rozwiązuje problem. Nauczyciel jest tylko przewodnikiem, mentorem, który prowadzi, wyznacza kierunek i pomaga. Tutaj nie ma miejsca na gotowe odpowiedzi.
 

Nauka jest efektywna - dziecko uczy się doświadczając i angażując w proces poznawania wszystkie zmysły oraz ruch. Tak przyjęta informacja pozostaje długotrwale zapisana w pamięci

Nie używamy podręczników i kart pracy. Doświadczamy, eksplorujemy, dotykamy, słuchamy, obserwujemy, smakujemy – angażujemy nasze wszystkie zmysły w proces dydaktyczny.

Bo w przedszkolu rozwijamy ......

Logiczne Myślenie

Zaangażowanie

Wewnętrzną motywację

Pasję

Podmiotowe traktowanie

Kreatywność

Czy nauka może być efektywna ?

1
Doświadczanie

Dzieci poznają poprzez doświadczanie, badanie, ekspolorowanie. Angażują w ten proces wszyskie swoje zmysły. 

2
Obserwacja i refleksja

Doświadczanie i przeżywanie czegoś na własnej skórze to możliwość popełniania pomyłek. Błąd, porażka zazwyczaj budzi bardzo negatywne skojarzenia. W istocie rzeczy jest nieocenioną możliwością doskonalenia umiejętności. Nasze przedszkole jest poligonem, salą treningową, na której stwarzamy odpowiednie warunki do ,,popełniania błędów'' . Mylić się jest rzeczą ludzką. Błąd nie jest niczym złym, jest naturalnym elementem w procesie uczenia się.

3
Wyciąganie wniosków i ponowne doświadczanie

Stwarzanie dzieciom możliwości, zetknięcia się z wieloma sytuacjami, doświadczeniami, w przyszłości zaowocuje doskonałym dostosowaniem się do realiów otaczającego ich świata. 

Polityka Prywaności